ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Definities

De volgende definities zijn van toepassing op de voorwaarden:
• The cult of tomorrow: Kerkbuurt 110, 1511 BG, Oostzaan, Nederland (KvK: 80402763, BTW: NL003440687B73)
• Klant: De persoon die een akkoord bereikt met The cult of tomorrow en niet handelt in beroep of bedrijf
• Product: Alle zaken aangeboden en gepresenteerd door The cult of tomorrow op haar website.

Artikel 2. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en overeenkomsten tussen The cult of Tomorrow en de klant, waarbij The cult of Tomorrow deze voorwaarden toepast tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien er artikelen besteld worden bij The cult of Tomorrow, aanvaardt de klant automatisch de bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Orders

Zodra een bestelling is geplaatst, ontvangt de klant direct een e-mail om de details van de bestelling en de totale kosten die aan de bestelling zijn verbonden te bevestigen. Bestellingen worden doorgaans binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden, tenzij anders aangegeven. In het geval van een technische storing, die echter onder de categorie van omstandigheden buiten de controle van The cult of Tomorrow valt, wordt een bestelling zo snel mogelijk verzonden. The cult of tomorrow houdt de klant naar behoren op de hoogte van de status van de bestelling. We streven ernaar om onze website (www.thecultoftomorrow.com) zo actueel mogelijk te houden. De mogelijkheid blijft echter bestaan ​​dat een bepaald product niet meer leverbaar is, in dat geval nemen wij contact op met de klant en wordt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk teruggestort.

Wanneer de bestelling niet binnen 2 weken na betaling is verzonden, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren en wordt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk teruggestort. The cult of tomorrow behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te annuleren of te weigeren in welk geval The cult of tomorrow dit binnen 1 week na ontvangst van de bestelling meedeelt.  

Artikel 4. Prijzen en betaling

Alle prijzen op de website van The cult of tomorrow zijn in Euro's en inclusief BTW. Verzendkosten zijn afhankelijk van de afleverlocatie en worden toegevoegd aan de factuur van de bestelling. Klanten kunnen op veel verschillende manieren elektronisch betalen. Informatie over de verschillende betaalmethoden en verzendkosten staan ​​vermeld op de website onder het kopje ‘Verzending en betaling’. 

Klant is verantwoordelijk voor de inklaring, invoer/uitvoerrechten en het verstrekken van een correct afleveradres inclusief correcte adresnaam/bedrijfsnaam. Eventuele risico's of extra kosten die ontstaan ​​als gevolg van verkeerd verstrekte adresgegevens, inklaring door de klant en/of invoer-/uitvoerrechten zijn voor rekening van de klant. 

Artikel 5. Levering

Levertijden zijn indicatief en kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Bestellingen worden doorgaans binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden en zullen niet langer dan twee weken duren, uitgezonderd gevallen van 'Overmacht'. The cult of tomorrow kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de postdienst de bestelling niet op tijd bij de klant kan bezorgen of als bestellingen bij de douane vertraging oplopen.

Indien een pakket niet kan worden afgeleverd vanwege een verkeerd opgegeven adres (door de klant of indien het pakket niet door de klant wordt opgehaald op de afhaallocatie, worden de kosten voor het opnieuw verzenden van het pakket aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 6. Eigendomsoverdracht

De eigendom van producten gaat pas over als aan de daarmee samenhangende verplichtingen van klant is voldaan. Op het moment van eigendomsoverdracht, dat wil zeggen op het moment van levering van de producten, gaat de productaansprakelijkheid over op de klant.

Artikel 7. Herroepingsrecht

Indien de klant, om welke reden dan ook, het artikel niet wenst te behouden, heeft de klant het recht het artikel binnen dertig werkdagen na ontvangst van het artikel aan The cult of tomorrow te retourneren. De klant zal het Retourportaal gebruiken of The cult of tomorrow via e-mail informeren over zijn voornemen om de goederen te retourneren en alle verdere retourvoorwaarden en instructies van The cult of tomorrow op te volgen. Meer informatie vind je bij “Retourneren & Ruilen” op de website.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de productverpakking onbeschadigd is, en het product ongedragen, ongewassen, onbeschadigd en met de originele labels eraan is. The cult of tomorrow heeft het recht om eventuele waardevermindering van de restitutie af te trekken.

Verzendkosten, invoer-/uitvoerrechten en administratiekosten met betrekking tot de geretourneerde producten komen volledig voor rekening van de klant en worden zo nodig in mindering gebracht op de retourbetaling.

Artikel 8. Vragen, klachten en defecten

In het geval van vragen of klachten over een van onze producten of procedures, gelieve ons per e-mail te informeren. U ontvangt binnen vijf werkdagen een reactie. Gebreken dienen zo spoedig mogelijk na levering van het product (maar binnen 5 kalenderdagen) aan ons te worden gemeld via e-mail (customercare@thecultoftomorrow.com).
The cult of tomorrow zal het defect onderzoeken en het product omruilen of u aanbieden om het terug te sturen voor een terugbetaling als het defect correct wordt bevonden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

The cult of Tomorrow kan niet verantwoordelijk worden gesteld of aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, fysiek, materieel of immaterieel, die kan worden veroorzaakt door (verkeerd) gebruik of postfunctie van The cult of Tomorrow producten. 

The cult of tomorrow kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website, inclusief eventuele type- of drukfouten die een onjuiste verkoopprijs zouden kunnen communiceren.

The cult of tomorrow kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites van derden die toegankelijk zijn via links op de website van The cult of tomorrow.

Artikel 10. Gegevensbeheer

Alle persoonlijke gegevens van de klant worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven en/of marketinggerelateerd materiaal en het personaliseren van uw website-ervaring. Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met of beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer de gegevens nodig zijn voor de betaling en levering van het product. Gebruik van cookies en registraties van website bezoeken worden anoniem bewaard voor statistische doeleinden, intern onderzoek en website verbetering. Zie voor meer informatie ons privacybeleid (http://thecultoftomorrow.com/pages/privacy-policy).

Artikel 11. Overmacht

The cult of tomorrow behoudt zich het recht voor om in het geval van ‘Overmacht’ de uitvoering van een bestelling zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of te annuleren en kan geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding aanvaarden, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De klant zal in geval van ‘Overmacht’ schriftelijk worden geïnformeerd over de reden en vervolgstappen.

Onder overmacht wordt verstaan ​​elke tekortkoming die niet aan The cult of tomorrow kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en buiten haar wil en volgens de wet niet aan haar is toe te rekenen. 

Artikel 12. Copyright

Alle informatie op de website van The cult of tomorrow is auteursrechtelijk beschermd. Het is illegaal om informatie van de website van The cult of Tomorrow te kopiëren, te gebruiken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Bezoekers en gebruikers van de website van The cult of tomorrow kunnen geen rechten doen gelden met betrekking tot de informatie op de website. Geen van de tekst of afbeeldingen van de website van The cult of Tomorrow mag geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of openbaar worden gebruikt voor afdrukken, fotokopieën, faxen, overtypen, in een elektronische database of voor andere reproductiedoeleinden.

Artikel 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle wetten, verplichtingen, voorstellen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 14. Aanvaarding algemene voorwaarden

Alle website gebruikers moeten op de hoogte zijn van en akkoord gaan met alle bovenstaande voorwaarden. Door een bestelling te plaatsen bij The cult of Tomorrow gaat de klant automatisch akkoord met al onze algemene voorwaarden.

nl_NL_formalNL
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.